Bezbednost je vrednost

Bezbednost je vrednost

Nacionalnom strategijom Bezbednosti saobraćaja koja je 2015. godine usvojena za period do 2020. godine jasno su definisani prelazni i krajnji ciljevi.

U aprilu ove godine održana je 12. po redu međunarodna konferencija Bezbednost saobraćaja u lokalnoj zajednici koja već godinama okuplja najeminentnije stučnjake u bezbednosti saobraćaja iz Srbije i regiona. Nakon konferencije objavljen je dokument sa najvažnijim zaključcima sa konferencije. Prva stavka u zaključcima kaže da SRBIJA NIJE DOSTIGLA NIJEDAN CILJ DEFINISAN STRATEGIJOM. Što znači da na lokalnom nivou nisu postignuti definisani ciljevi.

Bezbednost saobraćaja u lokalnim samoupravama zavisi od niza subjekata, nosilaca aktivnosti, od kojih jedan predstavljaju nevladine organizacije, odnosno udruženja građana.

Udruženje Asocijacija za mlade je između ostalog orjentisano na ostvarivanje ciljeva iz oblasti bezbednosti saobraćaja i prepoznaje svoju ulogu u sistemu upravljanja bezbednošću saobraćaja. Kako to izgleda u praksi? Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije je na svom sajtu objavila IZVEŠTAJ O OSNOVNIM POKAZATELJIMA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA u periodu od 2012. do 2016. godine za lokalne samouprave, gde je kroz analizu apsolutnih pokazatelja (1) i istraživanje indikatora performansi bezbednosti saobraćaja (2) definisano postojeće stanje na teritoriji svake lokalne samouprave- grada, odnosno opštine. (izveštaj za Pančevo) Ovaj dokument pre svega služi da nam da smernice za aktivnosti u cilju unapređenja bezbednosti saobraćaja.

Projekat Asocijacije za mlade, pod nazivom „Bezbednost je vrednost“ je upravo definisan prema rezultatima ovog izveštaja. Naime u protekle dve godine , u Pančevu se uočava porast povređene dece u saobraćaju uzrasta 0-14 godina i mladih uzrasta 15-30 godina. Što se tiče broja poginule dece uzrasta 0-14, nije ih bilo i to je ono što se mora održati. Što se tiče mladih u saobraćaju, uzrasta od 15-30 godina, beleži se pad broja poginulih, što se takođe mora održati i težiti da se minimalizuje.

Aktivnosti projekta „Bezbednost je vrednost“ su usmerene na pomenute starosne grupe učesnika u saobraćaju i definisane tako da se kroz saobraćajno obrazovanje i vaspitanje obrade teme koje su povezane sa načinom na koji mladi stradaju. Primera radi, deca uzrasta 0-14 godina najčešće stradaju kao putnici u vozilu, pešaci, potom kao biciklisti, stoga program predavanja obuhvata upravo te tematske oblasti. Mladi uzrasta 15-30 godina najčešće stradaju u svojstvu vozača, stoga se posebna pažnja u programu za ovaj uzrast posveduje rizičnim ponašanjima mladih vozača.

Projekat „Bezbednost je vrednost“ predstavlja i sinergiju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja sa pozorištem i umetnošću. Pozorišna predstava pod nazivom „Motori“ koja se izvodi u sklopu projekta ima cilj da mlade navede na razmišljanje o posledicama nebezbednog ponašanja u saobraćaju, da im podigne svest, preispita postojeće stavove i usadi, odnosno ojača ispravne kada je reč o bezbednosti saobraćaja.

Program/ projekat su/finansira grad Pančevo i  realizovaće se tokom septembra i oktobra, jer je prema pomenutim istraživanjima upravo oktobar mesec u kom deca i mladi u Pančevu najviše stradaju.

(1) U apsolutne pokazatelje spadaju broj i posledice saobraćajnih nezgoda
(2) U indikatore performansi bezbednosti saobraćaja spadaju upotreba zaštitinih sistema, prekoračenje brzine itd. Na osnovu ovih indikatora se može utvrditi stanje bezbednosti saobraćaja kada nisu poznati apsolutni pokazatelji

Predstavljanje projekta „Bezbednost je vrednost“ u emisiji Uvećanje na RTV Pančevo 14.9.2017. from Asocijacija za mlade on Vimeo.

asocijacijazamlade

Asocijacija za mlade je nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva koji se tiču mladih.

Copyright © Asocijacija za mlade Pančevo 2019

Call Now ButtonPozovite nas