Tag zivot je na sceni

Život je na (s)ceni

Nakon vrlo uspešnih prošlogodišnjih aktivnosti u oblasti bezbednosti dece i mladih u saobraćaju, Asocijacija za mlade i ove godine realizuje sličan program.

Projekat „Život je na (s)ceni“ predstavlja sinergiju saobraćajnog obrazovanja i vaspitanja sa kulturom i pozorišnom umetnošću. Osmišljen je sa ciljem da se učenicima kroz interaktivna teoretska predavanja, vežbe, simulacije i pozorišnu predstavu predoče značaj bezbednog i posledice nebezbednog ponašanja u saobraćaju. Bezbednost saobraćaja predstavlja globalni društveni, zdravstveni, i ekonomski problem i značajno utiče na kvalitet života. Sa druge strane, saobraćajno obrazovanje i vaspitanje predstavlja najefikasniju meru u podizanju nivoa bezbednosti saobraćaja, stoga je potrebno implementirati ga u različite aktivnosti i pružiti ga deci već u najranijim uzrastima. Mladi u Srbiji predstavljaju najrizičniju kategoriju učesnika u saobraćaju, a jedan od razloga za to jeste što se sa saobraćajnim obrazovanjem i vaspitanjem susreću tek kada postanu kandidati za vozače. Asocijacija za mlade, kao nevladina organizacija prepoznaje svoju ulogu u bezbednosti saobraćaja i trudi se da doprinese saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju dece i mladih, a svoj rad zasniva na nauci, podacima i najboljim domaćim i stranim iskustvima.

Projekat finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, realizuje Asocijacija za mlade u saradnji sa Domom omladine Pančeva, Dvoranom “Apolo”, Tehničkom školom “Sava Munćan” i udruženjem “Aurora” iz Bele Crkve u okviru Decenije akcije za bezbednost saobraćaja na putevima.

Poligon za simulaciju uticaja alkohola na psihofizičke sposobnosti uz upotrebu „pijanih naočara“

Elementi poligona:

  1. Pijane naočare
  2. Gumeni čunjevi
  3. Stubni elementi sa poprečnim preprekama
  4. Signalna traka

Opis poligona:

Poligon se sastoji od prethodno navedenih elemenata raspoređenih tako da ne zauzimaju više od 8m po dužini i 1m po širini. Funkcija poligona jeste da simulira određene prepreke na pešačkoj putanji koje bi prosečan pešak u svakodnevnim uslovima savladao bez poteškoća. Korišćenjem  „pijanih naočara“ ovaj poligon postaje mnogo zahtevniji za savladavanje i preporučuje se da polaznik prvo prođe kroz poligon bez, a potom koristeći naočare počevši od onih najslabijeg intenziteta. Na ovaj način polaznici na sopstvenom primeru u kontrolisanim uslovima osećaju negativan uticaj alkohola na obavljanje svakodnevnih, trivijalnih aktivnosti. Poligon je zamišljen kao dvosmeran, odnosno početna tačka ujedno predstavlja i završnu tačku.  Prepreke koje simulira poligon projektovane su na prema realnim situacijama kao što su: mimoilaženje sa drugim pešacima, promene pravca usled nailaska na bare, rupe, radove na trotoaru, potom iskorak u slučaju nailaska na ivičnjake različite visine i druge vertikalne prepreke, zaokret i tendenciju zadržavanja uravnoteženog pravolinijskog hoda.

Call Now ButtonPozovite nas